pageTop

赤尾照文堂は、京都の寺町二条に店舗を構える古書店です。
Akao Shobundo wood block prints shop Kyoto, Japan

世界更紗 上・下

  • 世界更紗 上・下
  • 世界更紗 上・下
33,000円(税3,000円)
世界更紗 上・下
セカイサラサ

著者 後藤龍光
著者ヨミ ゴトウ リュウコウ
出版元 本田雲錦堂
初版年 明36
刊行年 明40
サイズ(判型) 32×22

解説 彩色木版画 上14図 下13図(全2冊)表紙に少スレ・ヤブレあり

図案 模様 彩色木版画 木版刷 版画 彩色木版刷

カテゴリー/Category