pageTop

赤尾照文堂は、京都の寺町二条に店舗を構える古書店です。
Akao Shobundo wood block prints shop Kyoto, Japan

錦の林 壱

  • 錦の林 壱
  • 錦の林 壱
44,000円(税4,000円)
錦の林 壱
ニシキ ノ ハヤシ

著者 市田文次郎編
出版元 山田直三郎
初版年 明38.11
刊行年 明38
サイズ(判型) 25

解説 錦文会 優等 百々民之助 別等 後藤龍光 他10作品 彩色木版刷 表紙蔵書ラベル

彩色木版刷 版画 木版刷 彩色木版画 図案 模様

カテゴリー/Category